CopyMinder is een bijzonder veilige 100% softwarematige kopieerbeveiliging die veel verder gaat dan alleen softwarebeveiliging. CopyMinder biedt ongeëvenaarde flexibiliteit voor het beheer van de door u verkochte softwarelicenties.
Naast de mogelijkheid tot het beperken van het aantal keren dat uw software gebruikt mag worden, het aantal dagen dat de software mag werken vanaf installatie, het mogen werken tot een bepaalde datum en het instellen van tellers, kunt u op afstand de licentie geheel beheren en aanpassen. Hierdoor worden onderhoudscontracten mogelijk. U kunt gaan werken met jaarcontracten zodat u jaarlijks terugkerende inkomsten krijgt. CopyMinder biedt namelijk ook financiële zekerheid: Betaald een klant niet, dan zet u de licentie uit. U kunt software verkopen via een webshop waarbij na betaling automatisch een licentie wordt verstrekt. U kunt ook demoversies verstrekken van uw volle versie van de software. U hoeft niet meer een uitgeklede versie te maken en te onderhouden. En u kunt automatisch een mail ontvangen als uw demo wordt geïnstalleerd. Ideaal voor marketingdoeleinden.

De controle door de softwarebeveiliging
Om deze flexibiliteit te kunnen bieden maakt uw met CopyMinder beveiligde programma, op door u in te stellen momenten, contact met het Internet om te kijken of de situatie nog steeds akkoord is en om te kijken of de instellingen van de beveiliging bijgewerkt moet worden.

De CopyMinder beveiliging heeft niet steeds een Internetverbinding nodig. Of en hoe vaak de beveiliging contact maakt met de centrale server bepaalt u zelf. Als er een verbinding gemaakt wordt, worden de volgende stappen uitgevoerd:

 • Het beveiligde programma neemt contact op met onze server om de installatie te verifiëren.
 • De gegevens worden vergeleken met de details van die installatie in onze database, er wordt gekeken of dit programma nog mag werken en eventuele wijzigingen worden gesynchroniseerd.
 • Als alles akkoord is mag het programma daarna starten en zal het werken binnen de aangegeven parameters.

Is een Internetverbinding niet gewenst of niet mogelijk, dan is het mogelijk te activeren via te verstrekken codes. U verliest dan wel de controle op afstand over de licentie. Het is natuurlijk wel mogelijk om met verloopdata te werken.
Het blijft ook zonder verbinding met het Internet mogelijk om een code te verstrekken aan de klant voor het aanpassen van de licentie.

CopyMinder is een bijzonder soort kopieerbeveiliging, of beter nog, licentiebeheer programma (DRM) want CopyMinder gaat veel verder dan kopieerbeveiliging. CopyMinder biedt effectieve beveiliging tegen oneigenlijk gebruik van uw software. Door slim gebruik te maken van het Internet en door toepassing van de nieuwste methodieken biedt CopyMinder ongekende flexibiliteit. Een kopieerbeveiliging geeft altijd nadelen want het is tenslotte een beperking. CopyMinder zit echter zo slim in elkaar dat de nadelen van softwarebeveiliging zo goed als afwezig zijn. En daarnaast bieden de mogelijkheden voor licentiebeheer veel extra voordelen.

CopyMinder koppelt de beveiligde programmatuur niet aan een bepaal stuk hardware. Dit zou teveel problemen geven wanneer de hardware zou worden verloren, gestolen, uitvalt of wanneer de hardware wordt aangepast of uitgebreid. Deze techniek biedt vele voordelen: De onafhankelijkheid van de hardware voorkomt een van de meest voorkomende problemen. Wanneer de klant belde dat zijn programma niet meer werkt door een crash of de aanschaf van een nieuw systeem, was het aan de uitgever om te bepalen of hij het verhaal van de klant gelooft. De uitgever kon dan een nieuwe activatie verstrekken maar dat kost tijd en geld. En de klant kan zijn programma alleen maar werkend krijgen als de uitgever bereikbaar is. Met CopyMinder speelt dit niet meer. De klant kan opnieuw installeren zonder dat hij contact nodig heeft met de uitgever. Dus zelfs buiten kantoortijden kan de klant zelf zijn probleem oplossen omdat de beveiliging niet langer aan het systeem gekoppeld is. Via slimme technieken kan CopyMinder zelf bepalen of het om een illegale installatie gaat of niet.
CopyMinder maakt daarentegen op een slimme manier gebruik van het Internet. Iedere installatie wordt met tussenpozen via het Internet gecontroleerd. De CopyMinder website zal het merken als er een extra installatie gevonden wordt en zal daarnaar handelen. Hoe in een dergelijke situatie gehandeld moet worden bepaalt u zelf door het controleniveau strakker of losser te zetten. CopyMinder geeft complete controle over uw software en het systeem van de klant. Als u de parameters van de beveiliging wilt veranderen (of het programma zelfs wilt stilzetten omdat er niet meer betaald wordt) dan kan dat eenvoudig zonder dat de klant iets hoeft te doen.

Deze techniek maakt het ook mogelijk om de CopyMinder beveiliging op het systeem van de klant van een update te voorzien in het geval dat er een fout in de software of de beveiliging wordt gevonden. Ook nieuwe opties kunnen zo eenvoudig toegepast worden. Zijn er wijzigingen nodig voor bijvoorbeeld een nieuwe versie van Windows, dan kunnen die op dezelfde manier snel en eenvoudig worden aangebracht. Voor CopyMinder is het dus af en toe nodig om verbinding te hebben met het Internet om dit gemak en deze flexibiliteit te kunnen bieden. Maar ook gebruikers zonder Internettoegang of waarbij regelmatig Internetcontact niet gewenst is kunnen met CopyMinder bedient worden.

Hoe werkt CopyMinder in de praktijk?

Aan de kant van de ontwikkelaar / uitgever: Met CopyMinder beveiligt u uw software. De CopyMinder software bevat alles wat u nodig hebt. Programmeren hoeft niet maar kan wel. Programmeervoorbeelden en bibliotheken zitten standaard bij de software. Het daadwerkelijke beveiligen bestaat uit een tweetal eenvoudige stappen.

Eerst brengt u de beveiliging aan, aan de software en daarna stelt u in wat de software wel en niet mag doen in bepaalde situaties. U bepaalt ook hoe strak u de beveiliging wilt zetten. U stelt in of u wilt dat uw software ook als demo mag werken en wat dan de beperkingen zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat een demoversie van uw programma maar 10 keer mag starten en maximaal 2 dagen mag werken.

En u geeft in hoe een programma moet werken als het niet als demo maar als “vol” pakket wordt geactiveerd. Ook daar kunt u ingeven dat software bijvoorbeeld maar 1 jaar mag werken vanaf de installatiedatum. Dit maakt bijvoorbeeld het verhuren van software mogelijk of het werken met licenties die ieder jaar verlengd moeten worden.

Voor beide situaties (demo en vol) kunt u ook instellen of een gebruiker tijdens de activatie zijn naam, adres, woonplaats, etc. gegevens moet ingeven. Dit is met name reuze handig om zo een klant snel in de database terug te kunnen vinden of om rapportages op te kunnen vragen. Voor u is het natuurlijk ook bijzonder prettig om de gegevens van klanten te hebben die een demo gaan testen. De door de klant ingevulde gegevens en het soort activatie (demo of vol) kunnen als email direct na de activatie naar een door u op te geven email adres gestuurd worden. Zo bent u meteen op de hoogte van wat er met uw product gebeurt en kunt u daar een marketingactie op plannen. Bovendien geeft dit u een goed beeld van hoe uw product gebruikt wordt en hoe vaak iemand een demo binnenhaalt en test (en uiteindelijk ook eventueel bestelt).

Aan de kant van de klant: U heeft uw programma beveiligd met CopyMinder en op het Internet gezet. De (potentiële) klant haalt de software binnen, voert de installatie uit en start uw programma.

De volgende twee situaties zijn mogelijk:

U heeft al contact gehad met de klant omdat deze (in uw webwinkel) een bestelling heeft geplaatst en u hebt hem een productcode verstrekt. De klant voert de installatie uit en start de beveiligde software voor de eerste keer op. Er wordt hem dan gevraagd de ontvangen productcode in te voeren. De software maakt verbinding met de CopyMinder server en kijkt of deze productcode gebruikt mag worden. Er wordt ook gekeken of er eventuele beperkingen zijn (verloopdatum, aantal keren opstarten, tellers, etc.). Indien u dit heeft ingesteld wordt de gebruiker gevraagd zijn gegevens in te vullen. Is dat gedaan en mag de software werken, dan wordt de software geactiveerd en zullen de eventuele beperkingen worden overgenomen. Hierna zal de software, afhankelijk van het door u ingestelde beveiligingsniveau, om de zoveel tijd contact leggen met de server om te kijken of alles nog in orde is en mag werken.

In de andere situatie gaat het om een geïnteresseerde potentiële klant die uw software installeert om te kijken wat hij er van vindt. Na de eerste start van het beveiligde programma krijgt de gebruiker de optie om zijn productcode in te geven. Er wordt ook (in het Nederlands) uitgelegd dat indien hij het programma als demo wil bekijken dat hij dan het veld leeg kan laten en op OK kan klikken. In dat geval zal de software eveneens contact leggen met de CopyMinder server. Ook dan wordt de gebruiker eventueel om zijn gegevens gevraagd. De CopyMinder server ziet dat er geen productcode is ingegeven. De gebruiker wordt nu aan de database toegevoegd, hij krijgt een willekeurige productcode en het programma wordt geactiveerd, maar dit keer als demo met die instellingen die u heft opgegeven. Zodra de klant de demo heeft geactiveerd, ontvangt u een mail met zijn gegevens, zijn toegekende sleutel en dat het om een demo gaat. Zo kunt u meteen een taak plannen om de klant na verloop van de demo even te bellen om te vragen of hij tot aanschaf wil overgaan. CopyMinder geeft u dus essentiële marketinginformatie. En als de klant daadwerkelijk bestelt, kunt u overal ter wereld via het Internet zijn licentie eenvoudig aanpassen zodat het een “volle” versie wordt. Zonder dat de klant iets hoeft te doen! Betaalt de klant toch uiteindelijk niet? Dan zet u zijn licentie ook net zo makkelijk weer uit. Verloopt de software en hij betaalt geen verlenging, dan stopt de software vanzelf. CopyMinder biedt dus niet alleen kopieerbeveiliging maar geeft ook essentiële marketinginformatie en biedt financiële zekerheid! CopyMinder stelt u ook in staat om te zorgen voor jaarlijks terugkomende revenuen.

CopyMinder kan ook zonder Internet

CopyMinder biedt een ongeëvenaarde flexibiliteit als de klant de beschikking heeft over Internet. Dit biedt voordeel voor zowel u als de klant.
Maar ook klanten zonder (continu) Internet kunnen geholpen worden. U verliest dan wel de controle op afstand over de licentie. Het is natuurlijk wel mogelijk om met verloopdata te werken.
U kunt voor uw software bepalen of deze uitsluitend via het Internet werkt, via Internet én handmatige activatie of alleen via handmatig.

Voor die situaties waarbij een regelmatig contact met het Internet niet gewenst is (denk aan een dure Internetverbinding per satelliet op schepen), kunt u de beveiliging zo instellen dat bij het eerste contact de sleutel wordt overgebracht en gekoppeld aan het systeem waarna pas weer contact met het Internet nodig is wanneer de software is verlopen of een teller op is.
Klanten die geen Internet hebben op het systeem waarop de beveiligde software staat, maar die wel op een ander systeem over Internet beschikken, kunnen zelf een activatiecode opvragen. Als de beveiligde software de eerste keer wordt gestart zal deze om een productcode vragen zonder tussenkomst van de uitgever. Nadat de klant die heeft ingegeven kijkt het programma of het verbinding kan maken met het Internet. Als dat niet het geval is, zal het programma gegevens tonen en uitleg over hoe men op een bepaalde Internetpagina een activatiecode kan krijgen. Klanten die in het geheel geen Internet hebben zullen contact moeten opnemen met de uitgever voor het verkrijgen van een activatiecode. De uitgever kan in een dergelijke situatie vanaf iedere PC ter wereld via het Internet een activatiecode opvragen.
Indien op een later tijdstip er wel een Internetverbinding komt, dan kan het programma alsnog via het Internet gaan werken. Voor die situaties waarbij een eenmalige Internetverbinding geen probleem is maar dit daarna niet meer gewenst is, kan het zo ingesteld worden dat bij de installatie de software automatisch geactiveerd wordt via het Internet en daarna geen verbinding meer zal zoeken met het Internet.

Het beveiligen van software werpt barrières op. Dat is inherent verbonden aan het aanbrengen van beperkingen in het gebruik. Dit geeft in de praktijk nog wel eens problemen. Maar software ontwikkelaars willen juist een zo probleemloos mogelijk product ontwikkelen. Hierdoor wordt de beveiliging vaak ondergeschikt gemaakt aan het gebruiksgemak. CopyMinder stelt u in staat om én goed te beveiligen én een probleemloos product te ontwikkelen met alle benodigde flexibiliteit. Feitelijk hoeven gebruikers in het geheel geen contact met u te hebben betreffende de beveiliging. Tenzij ze in het geheel niet en nooit over Internet beschikken. Zelfs wanneer u de parameters van de beveiliging wilt aanpassen (denk bijv. aan een verloopdatum of het ophogen van een teller), is contact niet nodig. Via een webpagina past u de beveiliging aan. De gebruiker hoeft niets te doen. Zijn sleutel wordt automatisch aangepast.

CopyMinder biedt u het volgende:

 • Extreem goede beveiliging.
  Al onze kennis en kunde, opgedaan met onze eerdere beveiligingsvormen, is hier toegepast om zo het hoogste niveau van veiligheid te kunnen garanderen. Daarnaast is het systeem zo opgezet dat het zichzelf op het systeem van de eindgebruiker kan bijwerken in het geval dat er eventueel toch ooit een zwakte wordt ontdekt.
 • Flexibiliteit.
  De software ontwikkelaar of uitgever heeft standaard de flexibiliteit om zelfs voor iedere individuele gebruiker de beveiligingsparameters in te stellen of aan te passen. En hiervoor is géén contact met de eindgebruiker nodig.
 • Eenvoudig beveiligen.
  Het beveiligen van software is een fluitje van een cent. Geef aan welk programma beveiligd moet worden en klik op de knop. Vervolgens kunnen op de website de specifieke instellingen eenvoudig worden ingesteld. Als algemene instellingen voor iedereen of heel specifiek voor een bepaalde gebruiker. U hoeft dus in het geheel niet te programmeren. Maar wilt u toch de beveiliging zelf op verschillende punten in uw programma aanroepen, of bijvoorbeeld tellers plaatsen, dan is dat zondermeer mogelijk. De CopyMinder software bevat standaard alle benodigde onderdelen en voorbeelden die u nodig kunt hebben. Zie het als een uitgebreide gereedschapskist met verschillende hulpprogramma’s en een goed handboek.
 • Eenvoudige installatie.
  Uw installatiesoftware hoeft niets anders te doen dan één enkel extra bestand te kopiëren naar het systeem van de eindgebruiker.
 • Controle over het gebruik van uw software.
  U bepaalt het aantal keren dat de software kan worden gestart, het aantal dagen dat het mag werken vanaf installatie, een specifieke verloopdatum en het aantal gelijktijdige (netwerk)gebruikers. U kunt een teller bijhouden en u kunt ook bepalen welke module of onderdeel van uw software wel of niet gebruikt mag worden. Er is ook een data gebied waar u veilig data kunt wegschrijven..
 • Demo’s beschikbaar te stellen van het volle pakket.
  U kunt eenvoudig uw volledige software beschikbaar stellen als demo. Hiervoor hoeft u geen andere versie te maken. U geeft in CopyMinder aan wat de beperkingen zijn van de demo en u bent klaar. U stuurt een potentiële klant het volwaardige pakket toe. Zonder licentiecode zal het programma automatisch als demo werken (mits u dat heeft toegestaan) tot de door u ingestelde tijd, het aantal keren dat de software mocht starten of een vastgestelde datum. Eenmaal verlopen zal de klant zonder uw toestemming deze software op dat systeem nooit meer als demo kunnen gebruiken. Indien de klant besluit te bestellen, is het omzetten van een parameter op het Internet voldoende om de demo om te zetten naar het volle pakket. Zonder dat de klant verder iets hoeft te doen!
 • Automatisch een licentie toesturen na aankoop.
  CopyMinder kan samenwerken met een online betaalsystemen zoals bijv. PayPal en Ideal. Er kan geheel automatisch een licentiecode gestuurd worden zodra de betaling akkoord is. Wat niet kan bij andere systemen is dat u bij CopyMinder een licentie eenvoudig kunt intrekken indien een betaling toch niet binnenkomt. Zo weet u zeker dat u altijd betaald wordt. Ook ideaal indien u software verhuurt.
 • Eenvoudig beschikbaar maken van beveiligde upgrades.
  Mocht u een nieuwere versie van uw software uit willen brengen dan is dat geen enkel probleem. U beveiligt de software en stuurt die uit. Alleen gebruikers met een geldige licentie kunnen uw software gebruiken. En via het Internet bepaalt u exact wie daar wel en niet onder vallen.
 • Verhuur van software.
  Door uw software te “verhuren” kunt u zorgen voor een continue bron van inkomsten die als basis kunnen functioneren van uw onderneming. Ook kunt u software waarvan de aanschaf voor bepaalde klanten véél te duur is, via verhuur toch aanbieden omdat de klant de kosten kan verspreiden. De mogelijkheid tot verhuur is dus zeker interessant. CopyMinder heeft alles in zich om dit mogelijk te maken. U heeft namelijk volledige controle over de licentie. U kunt deze via het Internet eenvoudig activeren of stopzetten, de verloopdatum aanpassen of het aantal keren starten of een teller aanpassen. De licentie van de gebruiker wordt zo aangepast zonder dat de klant ook maar iets hoeft te doen! Betaalt de klant niet, dan verloopt de software automatisch of u zet deze zelf stop. Komt de betaling alsnog binnen, dan activeert u de licentie weer met één klik. Met al deze mogelijkheden wordt het eenvoudig om software te verhuren zonder enig risico.
 • Uitgebreide registratie van gebruikers.
  U bepaalt zelf of en welke velden iemand moet invullen voordat hij de software kan gebruiken. Dit kan gelden voor een demo of voor een vol product. Zo krijgt u automatisch een uitgebreide database met alle gebruikers, hun gegevens en hun licentiecode(s).
 • Overzichtelijke klantendatabase en licentiebeheer.
  CopyMinder bevat een klantendatabase waarin u uw klanten en hun beveiligingsinstellingen eenvoudig kunt bijhouden. U ziet in een opslag wat demo versies zijn en wat “volle” versies zijn, al of niet per product. U kunt zo ook exact bijhouden wat een marketingactie (bijvoorbeeld het uitdelen van een demo cd op een beurs) u oplevert. Wilt u een instelling voor een bepaalde klant wijzigen? Via de zoekfunctie vindt u zijn gegevens en met één klik ziet u de instellingen van die licentie en kunt u deze ook meteen aanpassen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld eenvoudig een demo omzetten naar een volle versie. U hoeft de klantgegevens niet opnieuw in te voeren (dat heeft de klant al voor u gedaan) en de klant hoeft niets te doen. De aanpassing is meteen actief. Beheer is nog nooit zo eenvoudig geweest!
 • Webshops en automatisch betalen.
  CopyMinder kan samenwerken met de meeste online betaalsystemen. Het enige wat nodig is, is een aanroep naar de CopyMinder server nadat u een bevestiging heeft ontvangen dat de betaling succesvol is uitgevoerd. De meeste online betaalsystemen geven, nadat een betaling goed is afgerond, de verdere afhandeling terug aan de webshop zodat een aanroep naar een URL kan worden uitgevoerd. Dus dat is doorgaans redelijk eenvoudig te bewerkstelligen. Sommige online betaalsystemen bieden zelfs de mogelijkheid om na afhandeling vanuit het betaalsysteem een opdracht te versturen. Zo hoeft u hiervoor niet meer te zorgen en het is ook een stukje veiliger. De CopyMinder webserver beantwoord het verzoek met een Product Key die u moet doorgeven aan de klant. Uw klant heeft dan alles wat hij nodig heeft om met uw software te kunnen werken.
 • Uitvoerige rapportages over het gebruik.
  Nadat iemand een demo heeft geactiveerd, kunt u een mail ontvangen met de gegevens van de klant en de gegenereerde product ID. U kunt eventueel via software van derden deze gegevens automatisch verwerken en daar bijvoorbeeld een bel actie aan verbinden. Via het uitgebreide rapportage systeem kunnen ook verschillende rapporten worden opgevraagd. Als u dat wilt, is het ook mogelijk om de data te exporteren naar uw eigen database. Zo krijgt u volledig zicht op het aantal uitstaande demo’s, het aantal wat daadwerkelijk klant wordt, het aantal demo’s wat bekeken wordt na het uitdelen van een demo cd of een speciale marketing actie. En dit geeft u weer belangrijke informatie over hoe u uw marketing kunt stroomlijnen en optimaliseren. En u weet hoe uw product gebruikt wordt.
 • Volledige aanpasbaarheid.
  U kunt de standaard boodschappen kiezen, of u kunt uw eigen gebruikersinterface gebruiken door zelf te programmeren.
 • Een uitermate betaalbare oplossing.
  CopyMinder is zeer betaalbaar. De investering voor het programma zelf is eenmalig en is inclusief levenslange support (alleen bij ons ook telefonische support en advies) én gratis levenslange updates. Per activatie betaalt u een klein bedrag.

Wat zijn de investeringen

Om met CopyMinder te kunnen werken dient u eerst de CopyMinder Software Developer's Kit (SDK) aan te schaffen. Hiermee beschikt u over een soort gereedschapskist waarmee u uw programmatuur kunt beveiligen, kunt programmeren indien u dat wilt (dit hoeft niet), u heeft de beschikking over allerlei programmeervoorbeelden, hulpprogramma’s, handleidingen én levenslange ondersteuning en updates/upgrades zonder bijkomende kosten. Direct na aanschaf kunt u zich vertrouwd maken met het systeem en testen zoveel u wilt zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Als u klaar bent met testen kunt u uw systeem actief maken zodat u klaar bent voor het echte werk. Pas vanaf dat moment worden er kosten berekend.

Iedere éérste installatie die gebruik maakt van activatie via het Internet (demo’s uitgezonderd) kost één activatie. U betaalt dus per installatie. Een her-installatie kost u niets. De installatie van een demo kost een fractie van de normale activatie. Er zijn geen maandelijkse kosten. Een product kan maximaal 3 maanden als demo werken. In een netwerk gelden de kosten per gebruiker.

Een activatie die handmatig zonder het Internet wordt gedaan waarbij de gebruiker géén gebruik maakt van het Internet kost ook één activatie. Een her-installatie kost ook niets. Voor aanpassingen in de eigenschappen van de beveiliging wordt een klein bedrag in rekening gebracht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het genereren van een nieuwe aan de klant te verstrekken code voor het aanpassen van een verloopdatum.

Het is ook mogelijk om het gebruik van de software op enig moment geheel te stoppen (voor alle gebruikers) of geheel vrij te geven.

Neem contact op voor een actuele prijslijst.

Hoe veilig is CopyMinder?
Hoewel wij niet zullen claimen dat CopyMinder niet te kraken is, stellen we wel dat CopyMinder een van de meest veilige methodes is. Wij hebben nog geen kopieerprogramma gevonden dat de CopyMinder softwarebeveiliging kan verslaan! CopyMinder is ontstaan uit jarenlang opgebouwde expertise op het vlak van kopieerbeveiliging. En met CopyMinder kunt u nu zelf het beveiligingsniveau instellen. U bepaalt hoe strak de softwarebeveiliging staat en wat wel of niet is toegestaan.

Wat als de gebruiker geen Internetaansluiting heeft?
In sommige gevallen is er (al of niet tijdelijk) geen Internet aansluiting voorhanden. Bijvoorbeeld op schepen. Daarom kan CopyMinder op verschillende manieren met een dergelijke situatie omgaan. De beveiliging kan wat "losser" gezet worden zodat een programma toch kan werken als er tijdelijk geen Internet is. Een pakket kan automatisch via het Internet geactiveerd worden na installatie waarna er nooit meer een Internet aansluiting nodig is (totdat het pakket verloopt). De gebruiker kan op een ander systeem waar wel Internet aanwezig is een eenmalige activatiecode opvragen. Of u kunt zelf een activatiecode aan de klant verstrekken waarna het programma gewoon zal werken. Let wel, door geen verbinding te hebben met Internet verliest de beveiliging een belangrijk deel van zijn flexibiliteit en wordt de beveiliging hetzelfde als de oudere vormen van softwarebeveiliging: gaat de harde schijf kapot, dan is de sleutel ook weg en dient er een nieuwe activatiecode verstrekt te worden.

Moet ik mijn broncode aanpassen?
Normaal gesproken hoeft dit niet. CopyMinder kan een soort schil om het programma heen zetten zodat de code niet aangepast hoeft te worden. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een meegeleverde module in het programma op te nemen en om die aan te roepen. Dit vraagt kleine aanpassingen van de code. Wij verstrekken voorbeeldcode voor alle gangbare programmertalen waardoor het inbouwen een eenvoudige klus wordt.

Ik wil graag een demoversie van mij programma verstrekken. Kan dat ook met CopyMinder?
Juist hiervoor is CopyMinder zeer geschikt. U kunt zelf, op het moment van beveiligen, aangeven of de programmatuur ook als demo mag werken en wat de beperkingen zijn (aantal keren opstarten, verloopdata, etc.). Als u dat heeft toegestaan hoeft de software alleen maar geïnstalleerd te worden en deze zal dan meteen als demo werken. De gebruiker hoeft geen speciale handelingen te doen. Wel kunt u optioneel aangeven dat de gebruiker na installatie, voordat hij de demo kan gebruiken, zijn gegevens moet invullen. Deze worden dan automatisch in uw CopyMinder database geplaatst en u kunt automatisch een mail ontvangen dat die klant een demo heeft geïnstalleerd. Ideaal voor marketingdoeleinden en om op de hoogte te blijven van de populariteit van uw programma. Verder kunt u per gebruiker de instellingen wijzigen voor het geval u bijvoorbeeld een gebruiker een langere testperiode wilt geven. De gebruiker hoeft niets te doen. De sleutel haalt zijn instellingen automatisch op van het Internet.

Kan CopyMinder ook samenwerken met een webwinkel?
Het is inderdaad mogelijk om automatisch een code te verstrekken nadat een betaling is goedgekeurd. Wordt een betaling later betwist, dan kunt u de licentie ook meteen weer stopzetten.

Kan CopyMinder registratiegegevens verzamelen?
Zelf kunt u aangeven of de gebruiker vóór het gebruik van de software zijn gegevens moet invullen. U kunt per veld aangeven of dit wel of niet aan de klant gevraagd wordt en of invullen verplicht is of niet. Nadat de gebruiker zijn gegevens heeft opgegeven worden deze aan de CopyMinder database toegevoegd samen met het toegekende licentienummer. Ook wordt bijgehouden of het om een demo gaat of om het volle pakket. Via uitgebreide zoekmogelijkheden kunt u zo allerlei gegevens bekijken en opvragen. Zo ziet u bijvoorbeeld snel hoeveel demo's er zijn geïnstalleerd in een bepaalde periode. De gegevens zijn ook te exporteren zodat u ze kunt opnemen in uw eigen systeem.

Kan CopyMinder ook gebruikt worden in een netwerkomgeving?
Zonder probleem. De "sleutel" wordt dan centraal geplaatst. En u kunt het aantal gelijktijdige gebruikers beperken.

Wij willen graag de teksten die verschijnt op de schermen zelf kunnen bepalen. Kan dat?
Wanneer u de "schil" methode gebruikt, verschijnen er standaard teksten in de standaard Windows stijl. Afhankelijk van de taal van het systeem waar op geïnstalleerd wordt, zal een bepaalde taal worden gekozen. Nederlands is een van de talen. Via een optioneel toe te voegen INI bestand kunt u ook bepaalde schermen uit zetten. Indien u niet de "schil" methode gebruikt maar zelf gaat programmeren, kunt u geheel zelf bepalen welke boodschappen op welk moment, waar wilt tonen.

Bevat CopyMinder een database?
Alle gegevens worden bijgehouden in een SQL database. U kunt per gebruiker alle gegevens opvragen en een groot aantal rapporten opstellen. Het is ook mogelijk om deze data te exporteren om deze daarna in uw eigen systeem te kunnen inlezen.

Hoe zit het met de bescherming van de privacy?
Wij respecteren de rechten en de privacy van de gebruikers volledig en hebben verschillende stappen gezet om hen er van te kunnen overtuigen dat uitsluitend gegevens over de beveiliging heen en weer worden gestuurd. Zo kan alle communicatie gelogd worden. Dit is normale leesbare tekst. Dit kan eenvoudig bekeken worden door de gebruiker. Als onderdeel van de installatie wordt ook een link getoond naar de "Privacy Policy". Alle door de gebruiker verstrekte gegevens worden nimmer door ons gebruikt voor marketing doeleinden en zullen nooit aan derden verstrekt worden. Deze garantie bieden wij u.

Wij worden afhankelijk van jullie webserver. Wat als er iets mis gaat?
Normaal gezien is het geen enkel probleem wanneer onze server tijdelijk niet bereikbaar is. Een programma zal altijd opnieuw proberen contact te leggen. Er zijn slechts een paar kleine gevallen waarbij contact nodig is vóórdat een programma gebruikt kan worden. Daarom zijn er twee servers waarvan de tweede de taken overneemt als de eerste het begeeft. Deze servers staan op aparte locaties in verschillende datacentra. Een eventuele "down" tijd wordt zo voorkomen.

Maar zo worden wij afhankelijk van Microcosm (de producent van CopyMinder). Wat als die failliet gaat?
Dit is natuurlijk een potentieel probleem voor ieder product wat wordt aangeschaft. Microcosm bestaat echter al vanaf 1980 en de kans dat dit bedrijf failliet gaat is bijzonder klein. En als extra zekerheid zijn een aantal extra stappen genomen: De servers zullen onderhouden worden zolang Microcosm zal bestaan. Indien het ondenkbare toch gebeurt, is het zeer interessant voor andere partijen (denk daarbij bijvoorbeeld aan een van de distributeurs) om de servers over te nemen. De maandelijkse kosten voor de servers is beperkt en de opbrengsten zijn hoger dan de kosten. Er is dus geen enkele reden om dit niet te doen. Ook hebben wij een optie ingebouwd voor ontwikkelaars om alle software eventueel om te zetten naar een situatie waarbij webtoegang niet meer nodig is. De sleutel wordt dan gekoppeld aan het systeem van de gebruiker. De beveiliging kan er eventueel ook afgehaald worden of alle beveiligde software kan gestopt worden waarna de klanten een nieuwe versie moeten ontvangen.

Wat gebeurt er met mijn klanten als ik failliet ga?
Indien u niet langer zaken doet of uw organisatie bestaat niet meer dan zullen wij de gebruikers niet meteen stopzetten. Wij willen de belangen van de klanten en van u zo goed mogelijk behartigen. Als u weet dat een faillissement onomkeerbaar is en een doorstart wordt niet gemaakt, dan adviseren wij u om de software "vrij " te geven zodat er altijd geïnstalleerd kan worden. Indien u abrupt stopt met uw organisatie dan zullen wij geleidelijk het gebruik van de software stopzetten, waarbij wij u in de gelegenheid zullen stellen om datgene te doen wat u denkt dat noodzakelijk is. Wij zullen eerst het aanmaken van nieuwe programma's stopzetten. Daarna zetten wij de activaties van nieuwe installaties stil. Het stopzetten van het gebruik van de programmatuur door uw klanten zullen wij pas als laatste middel inzetten.

De huidige prijzen lijken ons redelijk. Maar blijft dat ook zo?
Het is onze bedoeling de prijzen niet te verhogen en te houden op het niveau waarmee u bent gestart. Dit is met uitzondering van de normale inflatie. Indien er extra opties worden geboden in de toekomst, dan kan het zijn dat daar extra voor betaald moet worden. Maar dit zullen altijd opties zijn. Geen verplichtingen.

Wij weten niet hoe lang de klant onze software zal gebruiken. Moeten wij toch iedere maand weer betalen?
Wij werken niet met maandelijkse betalingen. U betaald per activatie van de software. Koopt een klant een nieuwe PC dan kan hij daar de software ook op zetten. Die activatie zal u niets kosten. Als de oude installatie niet meer wordt gebruikt, wordt de nieuwe installatie de geldige licentie.
Gebruikt iemand de oude installatie nog wel, dan wordt de andere installatie stopgezet. U betaald hoe dan ook maar een activatie.

Wat voor support mag ik verwachten?
Wij onderhouden een Support FAQ waar de antwoorden op de meeste vragen gevonden kunnen worden. U kunt verder al uw vragen sturen naar onze helpdesk (support@anubis.nl). En gedurende de eerste 30 dagen na aanschaf mag u ons ook bellen met uw vragen. Wij staan voor u klaar! En u kunt natuurlijk ook bij de producent terecht.

Wat als ik ooit wil stoppen met CopyMinder?
Wat als ik ooit wil stoppen met CopyMinder?
Het CopyMinder concept biedt ook een Exit strategie zonder dat u alle installaties van uw klanten om zeep hoeft te helpen. Er zijn een aantal opties: U kunt de licenties omzetten naar een handmatige activatie. De licentie wordt dan gekoppeld aan het systeem van de klant. Internet is niet langer nodig. Een andere optie is om de beveiliging op te heffen. Iedere installatie en al het gebruik heeft dan geen beperkingen meer. Of u zet het gebruik van de software geheel stop en voorziet uw klanten van nieuwe software.

Hoe werkt de kostenstructuur van CopyMinder?
U betaalt eenmalig voor de CopyMinder software. Dit is inclusief levenslange support en recht op updates. Voor iedere geactiveerde demoversie is een klein bedrag verschuldigd. Hieraan zijn geen maandelijkse kosten verbonden. Een demo kan maximaal 3 maanden werken. Voor iedere volle installatie en iedere netwerkgebruiker is eveneens een klein bedrag verschuldigd. Alle kosten worden door ons bijgehouden. U kunt zelf ook vanuit uw eigen pakket opvragen hoeveel evaluaties en activaties u gedaan heeft en welke nog gefactureerd moeten worden. Wanneer een bepaald bedrag bereikt is (dit hangt af van de hoogte en de hoeveelheid aan activaties per maand) zullen wij u een factuur sturen. Vergelijk het dus met een telefoonabonnement. Voor de exacte prijzen verwijzen wij u graag naar onze prijslijst.

Kan ik het aantal evaluatieversies beperken?
Er zijn klanten die bang zijn voor enorm hoge bedragen omwille van een te groot aantal evaluaties. Doorgaans is het zo dat veel evaluaties ook veel verkopen genereren maar zou u toch een maximum willen instellen, dan is dat mogelijk.

Ik ben een CopyControl gebruiker. Kan ik mijn CopyControl omzetten naar CopyMinder?
CopyMinder werkt voor een groot deel net als CopyControl. De basisprincipes zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Maar dit alles is wel een geheel nieuw systeem. Het is dus niet mogelijk om oude instellingen over te nemen. Qua aanschaf hebben wij voor bestaande CopyControl gebruikers een speciale overstap regeling.

U weet niet zeker waar te beginnen?
Wij helpen u graag verder!